31 mai – Ziua Mondială fără tutun

Foto: imagine simbol

Foto: imagine simbol

Prin decizia Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) s-a hotărât a marca ziua nominalizată (în prag de sezon estival) ca un bun avertisment de a convinge societatea civilă de a se debarasa de unul din cei mai gravi factori de risc pentru sănătatea individului şi a contempla la rece ce daune aduce societăţii acest defect comportamental.
Programul naţionale şi teritorial elaborat şi aprobate la cel mai înalt nivel, privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016, a urmărit scopul implementării politicii de stat în domeniul reducerii consumuli de tutun şi a impactului fumatului asupra stării de sănătate a populaţiei. Cu mare regret, activităţile preconizate până la moment s-au soldat cu modeste rezultate, deşi în această perioada urma să se manifeste deja prin nişte indicatori şi rezultate pozitive de influență asupra stării populaţiei şi micşorării considerabile a consumului de tutun şi a gradului de consiliere a doritorilor de a se debarasa de viciul fumatului.
Doar prin unele locaţii se poate observa câte un avertisment puţin convingător despre interzicerea fumatului în public şi atât. Lipsesc avertismentele pe stadioane, la staţiile transportului auto public, în autogări, locuri de mare concentraţie a populaţiei (pieţe), centre comerciale, etc. Aceste avertismente, sânt în primul rând necesare pentru populaţia, care nu fumează şi care trebuieşte protejată de efectul nociv al fumatului.
Măsurile preconizate de prevederile Programuluii teritorial la tema dată, nici pe aproape nu au atins capitolele de bază la acest compartiment: identificarea problemelor în terotoriu; atingerea obiectivelor prevăzute prin indicatori concreţi; acţiuni de informare şi conformare a societăţii civile; măsuri la nivel administrativ cu durată lungă de eficacitate şi atingerea indicatorilor ce vizau îmbunătăţirea nivelului sănătăţii publice integral.
Fumatul este recunoscut ca fenomen negativ social în primul rând de lucrătorii medicali şi apoi de stratul societăţii civile bine informat şi corespunzător pregătit de promovarea modului sănătos de viaţă, ca cel mai grav defect comportamental – „acceptat” de societate, care induce la consecinţe imprevizibile pentru starea sănătăţii individului.
Datele prezentate de Biroul European al OMS constată un fenomen agravant în plan continental şi regional la 2 particularităţi alarmante la acest compartiment: întinerirea vârstei copiilor, tinerilor, ca fumători sub 12 ani şi creşterea numărului de fete, dominşoare atrase de acest viciu comportamental, al gravidelor, etc. Acest fenomen negativ este observat şi printre unii copii, tineri instituţionalizaţi, care nu se stingeresc şi fumează chiar în nemijlocita apropiere a instituţiilor, unde îşi fac studiile.
Datele statistice medicale elaborate de specialiştii versaţi ai Biroului European al OMS au descoperit care sunt consecinţele fumatului „pasiv” – adică a stării de sănătate a persoanelor aflate accidental în imediată vecinătate cu fumătorii. „Fumatul pasiv ”- în contextul unor cifre impunătoare de statistică a BE al OMS, se soldează cu impunătoare cifre de ordinul milioanelor al persoanelor ce sunt afectate indirect de fumul de tutun.
Fumatul este unul dintre factorii principali de risc major şi agent cauzal pentru cel puţin 5 boli cronice devastatoare: boli ale cordului; cancerul; bolile cerebro-vasculare; diabetul zaharat; bolile pulmonare destructive. În baza cercetării cauzelor nivelului sporit al morbidităţii prin boli netransmisibile în rândul populaţiei de vârsta aptă de muncă (din r-l Ungheni), efectuate de specialiştii CSPR, în anul 2015 s-a constatat o analogie foarte apropiată structurală cu cea a cercetătorilor europene descrisă mai sus.
Concluziile efectuate ale nivelului înalt prin boli netransmisibile în rândurile populaţiei apte de muncă, indică netăgăduit la prezenţa posibilă a factorului cauzal-fumatul. Fiind efectuată mai departe analiza morbidităţii pe sexe prin boli netransmisibile s-a constatat că în 10-15% bărbaţi sunt afectaţi mai frecvent decăt femeile. Aceasta este un argument mai mult decât constatator, calculele statistice demonstrează că şi cauzele deceselor prin boli netransmisibile sunt foarte specifice pentru persoanele care au consumat tutun.
La acest compartiment al activităţii profilactice în rândul populaţiei şi îndeplinirii prevederilor trasate de Programul teritorial, privind controlul tutunului şi diminuării consecinţelor cauzate de tabagism pentru anii 2012-2016, sistemul de sănătate al raionului a prezentat în trimestrul IV al anului 2014 în adresa Consiliului Raional notă informativă despre măsurile efectuate de sistemul medical. Aceasta însă nu este îndeajuns pentru aprecierea întregului spectru de activităţi la acest compartiment, mai cu seamă, că în trimestrul I al anului 2016 necesită efectuate evaluările despre îndeplinirea măsurilor trasate şi notificarea indicatorilor de calitate de programului nominalizat. Este timp puţin, dar la dorinţă toţi responsabilii de îndeplinirea acestui program binevenit, pot contribui la îndeplinirea lui, nu declarativ, ci prin acţiuni concrete.
Dacă ar fi să continuăm în aceeaşi ordine de idei, de analiza stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc ce o determină în teritoriul administrativ Ungheni, în prezent Comisia de elaborare a profilului de sănătate a populaţiei raionului Ungheni (nominalizată prin decizia 2/2 din 13.02.2015 al Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică „Cu privire la iniţierea elaborării Profilului de sănătate a populaţiei raionului Ungheni pentru anii 2004-2014”) evaluiază materialul statistic medical în conlucrare multisectoral şi participativ cu sistemul medical raional şi departamentele aferente din teritoriu, cu referire indirectă la sănătate. Profilul de sănătate a populaţiei ce va fi elaborat în varianta finală pentru informarea APL de nivelul II şi societatea civilă, va reprezenta o evaluare a stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc, ce o determină. Proflul, va indica concret ce fel de intervenţii şi politici sunt necesare în domeniu la nivel de unitate administrativ-teritorială pentru a îmbunătăţi sănătatea populaţiei raionului.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate