Apartamentele procurorilor rămân a fi de serviciu

Foto: imagine simbol

Foto: imagine simbol

Procurorii din cadrul Procuraturii raionului Ungheni, care au beneficiat de apartamente de serviciu, oferite de Primăria Ungheni, recent, au înaintat un demers, prin care solicită ca aleşii locali să se pronunţe asupra unei chestiunii. Mai exact să se modifice decizia Consiliul orăşenesc Ungheni nr. 1/25 din 17.02.2012  „Cu privire la retragerea din folosinţă a unui imobil, confirmarea dreptului de folosinţă şi acordarea locuinţelor de serviciu”, prin excluderea sintagmei „de serviciu” din punctele 3-7 ale acestei decizii. Consilierii orăşenești au analizat chestiunea, iar în procesul de vot decizia nu a fost adoptată. Pentru susţinerea ei s-au pronunțat doar 12 consilieri.
În demersul cu pricina, semnat de procurorul raionului, Eduard Florea, era menţionat: „În perioada lunilor februarie-martie 2008, Judecătoria Ungheni a adoptat trei hotărâri prin care a dispus obligarea Primăriei Ungheni de a repartiza procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ungheni, Anatolie Gârbu, Victoria Popov şi Ion Steclari, spaţiu locativ de serviciu, hotărâri care sunt irevocabile”. Secretarul Consiliului orăşenesc, Tudor Gavriliuc, a comunicat că procurorilor în cauză li s-a oferit drept locuinţă de serviciu două apartamente, unul cu o odaie şi altul cu două. Acestea pot fi folosite atâta timp cât persoanele menţionate activează în procuratura raionului.
La rândul lor, procurorii, în demersul înaintat, motivează că solicită excluderea sintagmei „de serviciu”: „Deoarece creează impedimente la folosirea, intrarea legală în posesie şi conservarea bunului”. Chestiunea respectivă este la a treia tentativă de a fi aprobată, dar fără sorţi de izbândă. Tudor Gavriliuc a explicat că dacă ar fi fost adoptată, iar sintagma „de serviciu” ar fi fost exclusă din textul deciziei, apartamentele ar putea fi privatizate.
Potrivit declaraţiei de avere, pentru anul 2013, Victoria Popov a menţionat că are în folosinţă un apartament cu o suprafaţă de 33,8 m2, al cărui titular este Primăria Ungheni. Alte imobile nu a declarat. În acelaşi document, Anatolie Gârbu nu a stipulat dacă ar avea în folosinţă vreun apartament. Acelaşi lucru îl deducem şi din declaraţia de avere şi proprietăţi depusă pentru anul 2012 de către procurorul Ion Steclari, în care este menţionat că nu ar deţine nici locuinţă, nici terenuri.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate