Instruirea membrilor Consiliilor de Administrație – o istorie de succes în școlile beneficiare „Școala Mea” din Ungheni

Sursa: www.scoalamea.md

Sursa: www.scoalamea.md

Proiectul  „Școala mea” implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” facilitează implicarea tuturor actorilor comunitari interesați   de reforma educației în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice în învățămîntul preuniversitar. În cadrul acestui proiect sunt  propuse cîteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale de nivel I și II, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea cu succes a procesului educațional .
Partenerul regional Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” a organizat și desfășurat  seminare de instruire privind instrumentele  de responsabilizare socială pentru creșterea capacității membrilor Consiliilor de Administrație și a altor membri activi ai comunității din 4 instituții selectate pentru anul II/2015 al proiectului „Școala mea”:  LT „Vasile Alecsandri”, LT „Gheorghe Asachi”, LT „Alexandr Pușkin” din orașul Ungheni și Gimnaziul „Ion Vatamanu” din comuna Pîrlița, raionul Ungheni
La instruirile  desfășurate   în perioada  4-8 mai 2015 au participat 63 de persoane care au fost familiarizate cu cele patru  componente cheie ale proiectului:
1.Edificarea unui mediu favorabil pentru responsabilizarea socială
2.Aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială pentru sporirea responsabilității în managementul educației și transparența bugetelor școlilor,
3.Integrarea activităților de responsabilizare socială în dialogul de politici și buget,
4.Cunoștințe și învățare.
În cadrul fiecărei componente, au fost remarcate atribuțiile și rolul membrilor Consiliilor de Administrație, precum și  rezultatele implementării în comun a activităților. Participanții la instruiri  au primit materiale informative și promoționale marca „Școala mea” (stickere, caiete, creioane, semne pentru cărți, etc.).
La instruirile  desfășurate   în perioada  4-8 mai 2015 au participat 63 de persoane care au fost familiarizate cu cele patru  componente cheie ale proiectului:
1.Edificarea unui mediu favorabil pentru responsabilizarea socială
2.Aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială pentru sporirea responsabilității în managementul educației și transparența bugetelor școlilor,
3.Integrarea activităților de responsabilizare socială în dialogul de politici și buget,
4.Cunoștințe și învățare.
În cadrul fiecărei componente, au fost remarcate atribuțiile și rolul membrilor Consiliilor de Administrație, precum și  rezultatele implementării în comun a activităților. Participanții la instruiri  au primit materiale informative și promoționale marca „Școala mea” (stickere, caiete, creioane, semne pentru cărți, etc.).
Participanții au demonstrat un interes deosebit pentru tematica instruirilor. Toți s-au implicat foarte activ la rezolvarea sarcinilor propuse în cadrul exercițiilor realizate în grup ce au vizat formarea Comitetelor  Organizatorice și planificarea activităților pentru  o bună desfășurarea a audierilor publice a bugetelor școlilor.
În același timp, cursanții  s-au arătat dispuși  să se implice în realizarea tuturor activităților prevăzute de  proiectul „Școala mea”, deoarece au înțeles că elaborarea participativă a bugetelor școlilor este imperios  necesară și  trebuie cît mai mult să se  implice în viața școlii părinții și  elevii, deopotrivă,  pentru a evita interpretările în ceea ce privește elaborarea și execuția bugetului instituției. De asemenea, participanțili  au formulat și cîteva concluzii:
•Este necesară dinamizarea dialogului social dintre factorii interesați de politicile educaționale pentru a fi identificate și soluționate problemele școlii cu implicarea părinților și elevilor;
•Bugetul școlii elaborat participativ va elimina suspiciunile și va facilita activitatea managerului și contabilului instituției ceea ce va duce și la armonizarea relației școală – familie;
•Cele două instrumente de bază de responsabilizare socială, și anume, Audierile Publice și Fișele de Raportare trebuie să fie implementate anual (ceea ce este stipulat în proiectul de Regulament de funcționare a Consiliilor de Adminstrație) pentru a identifica prioritățile instituției de învățămînt preuniversitar în fiecare an ceea ce va contribui la elaborarea unui buget eficient și lucrativ;
•Este imperios necesar de atras surse suplimentare la buget prin identificarea finanțatorilor și aplicarea proiectelor ce țin de îmbunătățirea condițiilor procesului educațional ;
•Rolul Consiliilor de Administrație chiar dacă este semnificativ, deoarece monitorizează instituirea și asigurarea durabilității procesului de implementare și aplicare a instrumentelor de responsabilizare socială în comunitate, în același timp este unul foarte important  privind  încurajarea și dinamizarea  procesului de implicare civică în viața școlii.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate