Lilia Scurtu, șefa Centrului de Sănătate Ungheni: „Cetățenii ar trebui să fie mai responsabili în instituțiile medicale”

Lilia Scurtu

La solicitarea cititorilor, ziarul continuă rubrica „O întrebarea pentru…”. De această dată întrebările cititorilor, acumulate pe parcursul a trei săptămâni, au fost examinate în cadrul Centrului de Sănătate, în timpul orelor de muncă. Împreună cu directoarea instituției, reporterul ziarului a vizitat fiecare cabinet de aici, având posibilitatea de a discuta atât cu medicii, cât și cu pacienții.

— Dumneavoastră, în calitate de șefă a Centrului de Sănătate, cu ce probleme vă confruntați cel mai des?
— Centrul de Sănătate Raional Ungheni este un cеntru de resurse pentru 13 centre de sănătate autonome. Ca instituție autonomă, prestăm servicii la 35 mii persoane. Prestăm tot spectrul de servici medicale, care asigură integral asistența medicală după Programul Unic al Asigurării Obligatorii în Asistență Medicală. În privința instituției nu avem probleme, care ne-ar împiedica să ne facem lucrul așa cum se recomandă, în schimb frecvent apar mai multe întrebări de la pacienți, care nu au nicio tangență cu Centrul de Sănătate. Din start aș vrea să menționez, că în clădirea, așa numită de cetățeni policlinică, sunt amplasate mai multe instituții. Din întreaga clădire Centrul de Sănătate ocupă aproximativ 52% din suprafață. Deci, aceștia sunt medicii de familie, centrul comunitar de sănătate mentală raională, Centrul de Sănătate Prietenos pentru Tineri ”Impuls”, secția farmacie și dispozitive medicale, serviciul sănătatea reproducerii, diagnostica funcțională și imagistica, serviciul fizioterapie, serviciul staționar de zi, serviciul de imunizări și laboratorul clinic. Alte 46% aparțin Spitalului Raional, aici activează secția consultativ-diagnostice (medici specialiști de profil). Iar celelalte 2% le ocupă Cabinetul de Medicină Legală, medicul legist al Ministerului Afacerilor Interne și Centrul de Expertiză Medicală a Vitalității.

— Ce ne puteți spune despre evoluția Centrului din ultimii ani?
— Centrul nostru este acreditat pentru 5 ani înainte, fiind unul dintre cele mai moderne și renumite din republică. În ultimii ani a fost dotat cu dispozitive medicale moderne, respectiv în anii 2015-2017 au fost investiți peste 2 milioane 443 de mii de lei pentru procurarea unui fibrogastroduodenoscop digital, fibrocolonoscop digital, ecograf, analizatoare biochimice pentru laboratorul clinic, electrocardiografe, spirograf, mobilier medical, aparate fizioterapeutice.

— Centrul pe care îl conduceți mai are posturi vacante pentru asistenții medicali?
— La moment instituția nu are locuri vacante pentru asistenți medicali, acestea fiind acoperite integral. Necesitatea de alte cadre medicale a fost înaintată Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, informația fiind plasată și pe site-ul oficial al acestuia și al centrului nostru.

— După ce criterii sunt selecționate cadrele medicale?
— Personalul medical este angajat în cadrul instituției conform ordinului ministerului de resort prin concurs, cu excepția tinerilor specialiști care sunt angajați exclusiv în temeiul repartizării.

— De ce specialiști are nevoie instituția la momentul dat?
— Centrul de Sănătate are necesitate de a angaja 2 medici de familie, un medic psihiatru pentru copii și unul pentru maturi, un medic imagist radiolog, un fizioterapeut și un kinetoterapeut.

— În aceste condiții, ar fi posibil să se facă o caravană ca în anumite zile, medici specialiști ai altor centre de sănătate din diferite raioane să vină la instituția din Ungheni?
— Nu este posibil. Fiecare instituție este finanțată în dependență de numărul de pacienți înregistrați pe teritoriul deservit. Problema lipsei cadrelor medicale se înregistrează în toate instituțiile medicale din republică. La acest capitol raionul Ungheni se bucură de o completare cu specialiști mult mai înaltă comparativ cu alte raioane, ceea ce îi dă posibilitatea să se descurce cu forțele proprii.

— Ce presupune controlul de rutină al unui copil?
— Conform standardului pe care fiecare medic este obligat să îl respecte, examenele profilactice includ: examinarea clinică de către medicul de familie, antropometria, investigarea de laborator (analizele) și consultul specialiștilor în scopul aprecierii grupului de sănătate în dezvoltarea copilului.

— Medicii de familie au un anumit număr exact de pacienți pe care ar trebui să-i primească zilnic?
— Programul zilnic de activitate al medicului de familie se stabilește luând în considerare faptul, că timpul recomandat pentru consultație este în medie de 20 minute pentru un pacient. Conform programului de lucru, sunt 4 ore de primire (3-4 pacienți pe oră), iar pe zi fiecare medic e normal să consulte 12-16 pacienți. La ziua de azi, medicii noștri primesc și câte 25-30 pacienți, uneori ajungând chiar și la 40.

— Cum poate fi schimbat medicul de familie, care ar fi procedurile, ar exista vreo restricție anume pentru alegerea medicului?
— Medicul de familie poate fi schimbat pe tot parcursul anului, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima schimbare. Drept temei pentru confirmarea înregistrării la medicul de familie servește cererea de înregistrare, care poate fi solicitată la recepție sau la medicul de familie ales. Medicul de familie este în drept să refuze înregistrarea persoanei, dacă aceasta nu are un loc de trai pe teritoriul atribuit pentru deservirea Instituției Medico Sanitare de Acordare a Medicinei Primare, dacă numărul de persoane înregistrate în lista medicului de familie depășește normativul prevăzut și dacă nu au trecut 6 luni consecutive din momentul ultimei înregistrări a persoanei la un alt medic de familie.

— La Centrele de Sănătate din mediul rural poate fi mărit numărul de vizite ale medicului de familie în funcție de numărul populație? Cum sunt plătiții medicii care au o singură vizită pe săptămână?
— La moment în două oficii ale medicilor de familie din mediul rural se duce lipsă de medici – în Negurenii Vechi cu 1300 pacienți și în Semeni cu 1650 pacienți. Aceste sectoare sunt consultate de medicii din sectorul urban, care lucrează pe un salariu întreg, fără a perturba activitatea instituției și a lăsa neacoperite sectoarele de bază. Ei se deplasează o zi pe săptămână în instituțiile date cu un salariu de 0,50, 3 ore, în restul zilelor pacienții sunt primiți la locul de bază al medicului de familie la Centrul de Sănătate-1.

— Ce se întâmplă cu pacienții, care nu au programare, dar care necesită un consult imediat, au prioritate în fața celor programați?
— Pacienții în stare de urgență, în special copii de 0-5 ani, nu este necesar să vină în instituție, ei pot solicita serviciul de urgență sau pot suna la recepția Centrului de Sănătate, la care asistenta medicală le poate oferi sfaturi concrete dacă ar trebui să solicite ajutorul asistenței medicale de urgență sau dacă ar trebui să înregistreze solicitarea vizitei la domiciliu a medicului de familie.

— Referitor la medicamentele compensate, există o anumită limită sau anumite criterii de oferire a acestora?
— Nu există limită. Lista medicamentelor compensate este adusă la cunoștința pacienților, toată informația pacienții o pot găsi pe panourile informative de la fiecare etaj al instituției noastre, la fiecare medic de familie, la recepție și la farmacie. Medicii noștri nu au refuzat niciodată să ofere rețete pentru medicamente compensate. Deși Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) oferă o anumită sumă pentru fiecare raion pentru prescrierea acestor medicamente, în anul 2016 în Ungheni au fost prescrise cu 70% mai multe rețete, costul lor fiind acoperit integral de CNAM din contul altor raioane, care nu le-au solicitat în totalitate. Pentru primele 9 luni din anul curent, Centrul de Sănătate Ungheni deja a depășit suma planificată cu 44%.

— Trimiterile pentru analize, mai ales pentru depistarea paraziților în special la copii, se pot face la dorința părinților?
— Centrul de Sănătate activează în baza protocoalelor clinice naționale. Acestea descriu informația deplină referitor la acordarea asistenței medicale pentru toate maladiile întâlnite. Aceste protocoale reglementează necesitatea de investigații clinice și paraclinice, frecvența, conform vârstei și maladiei. Deseori însă pacienții solicită investigații mai frecvente, inutile, care duc la cheltuieli suplimentare a surselor financiare. În urma monitorizării CNAM verifică, dacă sunt înregistrate servicii neconforme cheltuielile respective sunt retrase din finanțare.

— Ce fel de investigații se pot face în laboratorul Centrului de Sănătate?
— Instituția efectuiază toate investigațiile conform cerințelor Programului Unic al asigurărilor medicale obligatorii în proporție de 95%. Celelalte investigații ce nu se prestează de CS, (bacteriologice și virusologice) sunt contractate cu alte centre abilitate achitate de către centrul nostru. Dar, unele din investigații solicitate de pacienți nefiind argumentate și neconforme protocoalelor clinice standartizate sunt de prisos și duc la cheltuieli financiare nejustificate.

— Mămicile solicită o cameră dedicată mamei și copilului, pentru a putea schimba îmbrăcămintea lui, atunci când e nevoie, s-ar putea amenaja un astfel de spațiu?
— În cadrul instituției activează deja cabinetul copilului sănătos (etajul III, cab. 302), care respectiv este dotat cu toate cele necesare pentru odihna și instruirea mamei. Accesul este liber pentru toți. De asemenea, pe fiecare din holurile de la etaje, unde activează medicii de familie, sunt amplasate măsuțe platou pentru comoditatea așezării copiilor și a bagajului de mână.

— Unii pacienți se declară nemulțumiți de faptul că WC-urile ar fi încuiate, au fost astfel de cazuri?
— La fiecare etaj sunt amplasate două grupuri sanitare, unul destinat pacienților, iar celălalt – pentru personalul medical. Toate WC-urile destinate pacienților sunt accesibile. În prezent se lucrează și asupra asigurării condițiilor speciale pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

— Centrul de Sănătate dispune de o ambulanță, pentru transportarea pacienților în stare gravă la Chișinău?
— Transportul de urgență spre capitală nu intră în competența asistenței medicale primare. În caz de urgențe, inclusiv ale copiilor de orice vârstă, dacă se adresează medicului de familie, se acordă ajutor medical de urgență, inclusiv la domiciliu, și i se eliberează la necesitate bilet pentru spitalizare. În cazuri speciale este solicitat serviciul de urgență „Salvarea” pentru transportarea pacientului la Spitalul Raional. În continuare rezolvarea problemelor intră în competența spitalului.

În afara întrebărilor cititorilor ziarului, șefa Centrului de Sănătate, Lilia Scurtu, aduce la cunoștință că zilele de marți și joi sunt zile profilactice dedicate prioritar copiilor sănătoși și gravidelor, iar sâmbăta este ziua examenelor profilactice pentru adulții sănătoși. Totodată medicul de familie include în programul zilnic de activitate timp preconizat pentru lucrul cu documentația medicală, vizite la domiciliu, ședințe și conferințe medicale.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate