Noi reguli privind munca zilierilor

Zilierii in câmp

Zilierii in câmp

Cabinetul de miniștri a aprobat și urmează să transmită spre examinare Parlamentului proiectul de lege privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Proiectului de lege reglementează în special activitatea muncitorilor din domeniul agriculturii. Scopul inițiativei este de a diminua fenomenul de ocupare informală a forței de muncă.
Astfel, documentul reglementează raporturile de muncă temporare ale zilierilor, drepturile și obligațiile angajatorului față de zilieri precum și modul de activitate a acestora, în derogare de la prevederile Codului Muncii.
Totodată, este reglementată durata zilnică de executare a activității unui zilier, care nu poate depăși 8 ore, 5 ore pentru persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani și 7 ore pentru persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani. Totuși, timpul de muncă a zilierului nu va depăși 40 de ore pe săptămână. De asemenea, se prevede ca durata activității, executate de un lucrător pentru același beneficiar, să nu depășească 90 de zile într-un an calendaristic.
Cât privește plata pentru activitatea zilierilor, aceasta urmează să fie efectuată de către beneficiar la sfârșitul fiecărei zile de muncă, conform înțelegerii dintre beneficiar și ziler. Conform proiectului, nivelul remunerației pe unitate de timp, nu trebuie să fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de Guvern (începând cu 1 mai 2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește în mărime de 12,43 lei pe oră).
Este important să menționă că din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de către ziler nu se rețin contribuții de asigurări sociale de stat și nu se calculează primele de asigurare obligatorie medicală în cota procentuală.
În cazul în care va intra în vigoare, legea va obliga beneficiarii să întrețină registrul de evidență a zilierilor, în care să înregistreze toate persoanele înainte de începerea activității acestora, precum și să transmită extrasul din registrul vizat Inspectoratului teritorial de muncă respectiv, inclusiv pe suport electronic. De asemenea, beneficiarul are obligația să asigure echipamentele de lucru și de protecție care se impun datorită naturii și specificului activității desfășurate de către ziler.
Inspectoratul de Stat al Muncii și/sau Serviciul Fiscal de Stat sunt instituțiile care vor constata contravențiile, iar sancțiunile vor fi incluse în Codul Contravențional.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate