Price list

Publicitatea în zilele noastre este baza a unei afaceri prospere. O publicitate corectă şi la timp reprezintă oglinda prosperităţii serviciilor dumneavoastre pe piaţa de desfacere. Noi suntem intermediarii între oferta dumneavoastra şi doleanţele potenţialului client. Vom promova atât persoane juridice, cât şi fizice.

Ofertele noastre sunt:

Price-list
01.08.2016

Persoane juridce:

– Publicitate agenți economici (interior, machetă nu mai mică de 20 centimetri patraţi)6,00 lei /1 cm.p.
– a 4-a – a 12-a publicaţii = reducere 15%
– 13 şi mai multe publicaţii – tarif contractual
pagina 1 şi 1212,00 lei/1 cm.p.
– promovare politică = 9,00/1 cm.p
– licitație (un lot) = 300,00 sau 6,00 lei/cm.p
– condoleanțe = 3,00 lei/cuvânt + TVA = 3,60 lei
– citație în judecată = 98,40 lei sau 6,00/1 cm.p.
– fond albastru = + 15% la tarif
– lichidare AO = 20 cm.p, 120,00 lei
– vânzarea spațiului comercial (magazin, bar, moară, iaz, etc) = 120,00 lei sau 5,00 lei/cuvânt
– servicii muncă, adihnă peste hotare, etc = 120,00 lei sau 5,00 lei/cuvânt

Tarifele includ TVA 20%.

Persoane fizice:

– toate tipurile de avize2,00 lei/1 cuvânt
– cu ramă = + 15,00 lei
– text bold fara ramă = + 5,00 lei
– fond albastru = + 15,00 lei
– pierdere de acte = 36,00 lei
– citaţie în judecată = 45,00 lei
– felicitarei cu fotografie = 40 lei pentru un text de 20 de cuvinte, fiecare cuvânt suplimentar = 2,00 lei
– felicitare cu buchet de flori = 30 lei pentru un text de 20 de cuvinte, fiecare cuvânt suplimentar = 2,00 lei
– felicitare simplă = 20 lei pentru un text de 20 de cuvinte,
fiecare cuvânt suplimentar = 2,00 lei

– vânzarea spațiului comercial (magazin, bar, moară, iaz, etc) = 120,00 lei sau 5,00 lei/cuvânt
– angajare = 5 lei/1 cuvânt
– condoleanțe = 2 lei/1 cuvânt
– condoleanțe cu foto = 2 lei/1 cuvânt + 6,00 lei/1 cm.p (foto)
– mulțumire = 0,60 lei/1 cuvânt

Tarifele includ TVA 20%.

Tarife speciale

– avize adunări generale ale acţionarilor = 300,00 lei sau 6,00 lei/1 cm.p
– bilanţuri contabile = 300,00 lei sau 6,00 lei/1 cm.p.
– avize licitaţii = 300,00 lei sau 6,00 lei/1 cm.p.

Recepţionarea publicităţii în oficiile poştale de la persoane fizice:

 toate tipurile de avize = 15,00 lei
 condoleanţe = 15,00 lei
 pierderi acte = 36,00 lei
 felicitări cu fotografie = 25 lei pentru un text de 20 de cuivnte, fiecare cuvânt suplimentar = 1,80 lei
 felicitări cu buchet de flori = 15 lei pentru un text de 20 de cuvinte, fiecare cuvânt suplimentar = 1,80 lei
 felicitări simple = 6 lei pentru un text de 20 de cuvinte, fiecare cuvânt suplimentar = 0,60 lei

_______________________

Recepţionarea publicităţii la sediul redacţiei (str. Mihai Eminescu 45, or. Ungheni, tel. 0236 22284):
luni-vineri de la 8.30 până la 16.00.

Recepţionarea publicităţii de la persoanele juridice:
– la sediul redacţiei;
– fax 023622391;
– e-mail: contact@unghiul.com, ppunghiul@gmail.com, sanduleac@unghiul.info

Ultimul termen de recepţionare a publicităţii pentru ziarul din săptămâna curentă:
miercuri, ora 11.00.

Cont IBAN: MD23MO2224ASV17641677100, BC „Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” SA, fil. 8 Ungheni, MOBBMD22
Cod fiscal: 1002609002006
Beneficiar – PP „UNGHIUL” SRL

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate