Primăriile care au încălcat legislația

Foto: imagine simbol

Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2016, cu privire la controlul de legalitate al actelor emise de autoritățile publice locale de nivelul I și II. La ședință au fost prezenți primarii și secretarii consiliilor locale din raionul Ungheni.
Oxana Radu, specialistă principală în cadrul Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, spune că anul trecut, în total au fost supuse controlului 15054 de acte, cele mai multe fiind din raionul Ungheni – 6195. În comparație cu raioanele Nisporeni și Călărași, în Ungheni au fost prezentate cele mai puține acte cu caracter expirat – 767, din totalul de 3874. În perioada de referință, în Călărași au fost notificate 95 de acte legislative, Nisporeni – 31 și la Ungheni – 24.
Oxana Radu a subliniat că în anul 2016, raionul Ungheni a prezentat cele mai puține acte cu privire la licitațiile publice, cinci la număr și trei în privința achizițiilor publice. Bușila, Cioropcani, Negurenii Vechi, Mănoilești, Cetireni, Sculeni, Valea Mare, Costuleni, Agronomovca, Buciumeni, sunt primăriile care, în 2016 au prezentat actele cu termen expirat în anul 2016.
Cele mai frecvente derogări de la legislație admise de primării au fost în privința administrării financiar-bugetare: Bușila, or. Cornești, Mănoilești.
În administrarea patrimoniului public: Sculeni; administrării terenurilor proprietate publică: Mănoilești, Negurenii Vechi, Agronomovca; emiterii actelor administrative în exercitarea competenţelor autorităţii publice contrar competenţelor materiale: Bumbăta, Bușila, or. Ungheni, Mănoilești; raporturilor de serviciu ce țin de angajare, acordarea concediului, îndeplinirea atribuțiilor de funcție ale funcționarului temporar absent: raionul Ungheni – președinta raionului Ungheni, Bumbăta; stabilirii tarifelor pentru apă potabilă – Mănoilești.
În Petrești s-a solicitat corectarea erorilor cadastrale, iar în Bușila a fost ridicat mandatul de consilier înainte de termen.
Potrivit interlocutoarei, ultimii ani acțiunile depuse în instanța de judecată în privința actelor emise de autoritățile publice de nivelul I și II sunt mai puține: „Autoritățile locale conștientizează că orice act emis cu abatere de la legislația în vigoare nu soluționează problema, dimpotrivă, o tărăgănează”.
Președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, a îndemnat primarii și funcționarii publici să consulte legislația, specialiștii de rigoare atunci când au de soluționat vreo problemă. Totodată a salutat inițiativa desfășurării seminarelor tematice de angajații oficiului teritorial: „În 2017 ar fi bine să fie organizate mai multe seminare, vedem că multe acte legislative, normative sunt modificate și nu toate sunt clare”.
Primarul de Teșcureni, Gheorghe Colțișor, s-a bucurat că primăria în cauză nu a fost menționată în raport: „Înseamnă că avem o conlucrare strânsă”. Dânsul a prezentat propriul raport cu privire la actele emise de către autoritatea publică și consiliul sătesc.
Alți edili au solicitat implicarea autorităților raionale, a Cancelariei de Stat, dorind ca directorii instituțiilor publice să fie numiți, dar nu angajați prin concurs, dar și la înregistrarea imobilelor ce au revenit cetățenilor drept cotă valorică.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate