Raionul Ungheni în ianuarie-iunie 2014

Direcţia pentru Statistică comunică, că întreprinderile industriale de toate formele de proprietate în prima jumătate a anului au fabricat producţie în valoare de 827,6 mln lei în preţuri curente, fiind în creştere cu 3,2% faţă de perioada similară a anului trecut. Producţia agricolă obţinută de întreprinderile agricole cu suprafaţa mai mare de 10 hectare a constituit în preţuri curente circa 25,3 mln lei, sau cu 25% (în preţuri comparabile) mai mult ca în ianuarie-iunie 2013. Majorarea volumului producţiei agricole a fost generată de creşterea indicilor producţiei animaliere şi vegetale. Efecivul total al bovinelor a crescut de la 6138 în anul trecut până la 6951 capete în anul curent, al porcinelor – de la 15380 la 17336, al ovinelor şi caprinelor – de la 31156 la 34165.
Investiţiile în capital fix din contul tuturor surselor de finanţare în perioada de referinţă au atins cifra de 33,3 mln lei, dintre care mai mult de 18,5 mln au constituit lucrările de construcţii-montaj, sau cu 16,6% mai mult comparativ cu primul semestru 2013.
Darea în folosinţă a caselor de locuit s-a majorat cu 7,7%.
Parcursul pasagerilor cu autobuzele a însumat circa 43 mln pasager-km, fiind în scădere cu 8,8% faţă de ianuarie-iunie 2013. Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele, care efectuează curse de pasageri pe drumurile de folosinţă generală, a constituit peste 1,4 mln, fiind în creştere faţă de perioadă respectivă a anului trecut cu 5,4%.
Vânzările de mărfuri cu amănuntul au constituit 115,5 mln lei sau cu 8,2% mai mult ca în primul semestru al anului 2013. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei a depăşit 16,8 mln lei, asigurându-se o creştere de 12,1%.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate