Raionul Ungheni în prima jumătate a anului 2015

Foto: imagine simbol

Foto: imagine simbol

Conform unui comunicat al Direcției pentru statistică,  rezultatele activității economiei în ianuarie-iunie 2015 în raionul Ungheni se prezintă astfel:
• Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producție în valoare de peste 896,7 milioane de lei în prețuri curente, sau cu 8,9% mai mult față de perioada respectivă a anului trecut.
• Producția agricolă obținută de întreprinderile agricole cu o suprafață mai mare de 10 hectare a însumat în prețuri curente mai mult de 21,7 milioane de  lei, sau 90,3% (în prețuri comparabile) față de aceeași perioadă a anului trecut. Micșorarea volumului producției agricole a fost determinată de descreșterea producției în zootehnie
• Investițiile în capital fix din contul tuturor surselor de finanțare au constituit peste 68,9 milioane lei, fiind în descreștere cu 7,7% față de primul semestru al anului 2014, din care lucrările de construcții și montaj au fost evaluate la 31,3 milioane de  lei. Darea în folosință a caselor de locuit s-a majorat cu 92,6%.
• Parcursul pasagerilor cu autobuzele și microbuzele a fost de 42,6 milioane pasager-km, fiind în descreștere cu 0,2% față de perioada respectivă a anului trecut.
• Numărul șomerilor oficial înregistrați la 01 iulie 2015 a fost de 10171 persoane și s-a majorat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 31,9%.
• Salariul mediu lunar al unui salariat a constituit 3820 lei, sporind cu 12,9% față de ianuarie-iunie 2015.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate