Şaisprezece milioane pentru ajutoare

Potrivit statisticii, anul trecut statul a achitat locuitorilor raionului Ungheni, în formă de ajutoare sociale,  15,7 mil. lei.
Această temă îi nelinişteşte, îi alarmează şi îi indignează pe mulţi. Discutăm cu Galina Opincă, specialist ajutor social la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din raionul Ungheni.  Potrivit ei, numărul beneficiarilor de ajutor acum nu creşte şi în medie îl primesc lunar  2100-2200 de persoane. De ce nu creşte, doar venitul minim garantat de stat s-a majorat de la 680  la 720 lei? S-a dovedit că au fost aplicaţi indicii de bunăstare, micşorând numărul punctelor acumulate de la 90 până la 80.
Printre beneficiarii de ajutor social circa 70% sunt locuitori ai localităţilor rurale, în majoritate aceştia nu sunt oameni solitari, bătrâni, ci de vârstă medie, cu familii, care se află în evidenţa Oficiului Ocuparea Forţei de Muncă. Dacă aceste ajutoare n-ar exista, poate oamenii şi-ar căuta ceva de lucru, doar trebuie să trăiască cu ceva? Interlocutoarea a menţionat că şi ea crede la fel.
Prea multe întrebări apar în legătură cu stabilirea lor. Se întâmplă ca două familii să locuiască alături, una nu are nimic, o ţine tot în petreceri şi primeşte ajutor social.
A doua sunt oameni cumsecade, dar au venituri mici, trăiesc greu, cu toate acestea, venitul lor poate fi cu un leu mai mare decât venitul minim garantat sau indicatorii de bunăstare să dea cu jumătate de punct mai mult şi alocaţie nu li se cuvine. S-ar părea că de ajutat trebuie celei de a doua familii, ca să se ridice din genunchi, dar nu se poate.
De menţionat că 20%  din beneficiarii de ajutor îl primesc în permanenţă, începând cu 2009, când a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social, legea nr. 133. Mărimea medie a ajutorului constituie  800-850 lei, dar sunt şi familii care primesc până la 2000 lei pe lună.
Galina Opincă a menţionat că beneficiarii, cu regret, nu întotdeauna comunică toate veniturile. În timpul controalelor se depistează că până la 60% din solicitanţi au prezentat date eronate şi atunci plata  ajutorului se blochează. Apropo, la redacţie a parvenit un apel, precum că o familie are 12 copii, dar nu primeşte ajutor. S-a dovedit că soţul deţine o cotă de pământ în alt raion pe care a dat-o în arendă  şi de aceea nu are statut oficial de încadrare în câmpul muncii – el nu e nici şomer, nici persoană care lucrează terenul individual. Înainte ei nu indicau acest lot, iar acum, când baza  computerizată s-a extins, a ieşit la iveală. Totodată, dacă pământul nu ar fi fost dat în arendă, familia, probabil, ar fi primit ajutor, tot aşa cum ar fi fost dacă şi-ar fi lăsat vreo zece ari – mulţi fac asemenea şmecherii, poţi să nu-l lucrezi, principalul e că îţi aparţine, în schimb, statul are grijă de tine. De ce,  în acest caz, capul familiei nu se duce să lucreze, fie şi cu un salariu mic, şi atunci ar avea statut de angajat? Dar, de cele mai multe ori, oamenii nu doresc să lucreze.
Potrivit Irinei Gumeniuc, manager al Departamentului resurse umane la combinatul de covoare, la întreprindere locuri vacante nu sunt. Ajutorul social ea îl consideră o „treucă”, fiindcă  înainte, când oamenii veneau cu îndreptări de la Agenţia Ocuparea Forţei de Muncă, îi rugau numai să noteze că nu au  funcţii vacante, iar dacă li se propunea ceva concret, refuzau, ba nu pot, ba îi doare ceva, trebuie să lucreze noaptea, pe schimburi, dar în realitate nu doresc să lucreze. Cine vrea să muncească, îşi găseşte de lucru şi nu aşteaptă pomană de la stat. Şi cei care cu anii stau la evidenţă ca şomeri,  consideră dânsa, pur şi simplu nu vor să lucreze.
Directorul Agenţiei Ocuparea Forţei de Muncă Ungheni, Vasile Bulubica, a spus că acum la întreprinderi sunt puţine locuri vacante, iar numărul celor luaţi la evidenţă, în special, al bărbaţilor întorşi din Rusia, în ultimul timp creşte. Potrivit lui, în prezent circa 200 de persoane  stau la evidenţă printre cei care doresc să plece la muncă în Israel, unde se face o selecţie riguroasă, şi de circa 80 de lucrători e nevoie la „Lear Corporation”.  Apropo, mulţi dintre cei 1100 de şomeri aflaţi în prezent în evidenţă o fac numai de dragul ajutorului social.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate