ZEL ”Ungheni-Business” – printre primele zone economice libere

Foto: imagine simbol

Foto: imagine simbol

Zonele economice libere, conform unui comunicat al Ministerul Economiei, sunt în ascensiune. În prezent aici sunt înregistraţi 161 de rezidenţi, iar numărul angajaţilor  la sfârșitul anului 2014 a constituit 6620 persoane. Din numărul total al angajaţilor  2257 persoane lucrează în în ZEL „Ungheni-Business”, care se plasează pe locul doi printre cele șapte  zone existente.
Volumul total al investiţiilor în zonele libere, pe parcursul întregii activităţi, la 1 ianuarie 2015 a constituit 212 mil. dolari SUA, sporind în anul 2014 cu 7,1 % sau cu 14,1 mil. dolari SUA.  Contribuția cea mai mare revine ZEL ”Ungheni-Business” – 61,8 mil. dolari SUA, sau 29,2% din totalul investițiilor in cele șapte zone economice.
Volumul vânzărilor nete ale producţiei industriale în total pe zonele libere în anul 2014 s-a majorat cu 27,7% (în preţuri curente) faţă de anul precedent şi a constituit 3651,3 mil. lei. Cea mai mare parte a producţiei industriale fabricate în zonele libere în valoare de 2959,9 mil. lei sau 81,1% a fost exportată. Ponderea zonei libere !Ungheni-Business” în volumul vânzărilor nete totale ale producţiei industriale a fost de 43 mil. Dolari SUA față de 28,1 mil. In 2005.
Volumul total al impozitelor şi altor plăţi obligatorii calculate în anul de referinţă a constituit, conform situaţiei din 31 decembrie 2014, 180,4 mil. lei, sporind cu 9,3 % în comparație cu anul 2013.
Din volumul total de impozite şi alte plăţi obligatorii calculate, cea mai mare cotă revine rezidenţilor ZEL „Bălți” (44,8%), ZEL „Ungheni-Business” (26,9%) și ZAL „Expo-Business-Chișinău” (20,6%).
Marina Bulgar

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate